طب جو

طب جو

مزرعه چوب پالونیا هیبرید طب جو با آبیاری زیر سطحی

کشت نهال پائولونیا هیبریدی اصلاح نژاد شده طب جو با مشاوره و نظارت و خرید تضمینی محصول با آبیاری زیر سطحی 

درباره ما

contact us icon

ارتباط با ما

contact img

طراحی سایت
شنبه 27 بهمن 1397.
تاریخ شمسی :